TrinhThu
  • Cờ úp: Số trận: 7291, Thắng: 3377, Thua: 3906, Điểm: 1462
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của TrinhThu

  • Cờ úp - 10/6/2022
    TrinhThu 1614 0
    vs
    Anonymous 0 0