TrinhThu
  • Cờ úp: Số trận: 7291, Thắng: 3377, Thua: 3906, Điểm: 1462
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400