A22929930
 • Cờ tướng: Số trận: 324, Thắng: 165, Thua: 158, Điểm: 1344
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của A22929930

 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  A22929930 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  A22929930 1394 0
  vs
  Anonymous 0 0