abt0101
 • Cờ tướng: Số trận: 1681, Thắng: 701, Thua: 961, Điểm: 1286
 • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của abt0101

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  abt0101 1360 -12
  vs
  Tanle 1463 +12
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tanle 1451 +12
  vs
  abt0101 1372 -12
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  abt0101 1372 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  abt0101 1355 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  abt0101 1355 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19/4/2024
  abt0101 1342 0
  vs
  Anonymous 0 0