addga
 • Cờ tướng: Số trận: 64, Thắng: 54, Thua: 10, Điểm: 1809
 • Cờ úp: Số trận: 180, Thắng: 121, Thua: 59, Điểm: 1652

Các trận gần đây của addga

 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  addga 1809 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  addga 1652 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  addga 1648 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14/4/2024
  addga 1705 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  addga 1694 0
 • Cờ tướng - 13/4/2024
  addga 1694 0
  vs
  Anonymous 0 0