ADiDaPhat
 • Cờ tướng: Số trận: 110, Thắng: 75, Thua: 35, Điểm: 1643
 • Cờ úp: Số trận: 5514, Thắng: 3843, Thua: 1663, Điểm: 1818

Các trận gần đây của ADiDaPhat

 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ADiDaPhat 1789 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ADiDaPhat 1813 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ADiDaPhat 1813 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ADiDaPhat 1813 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ADiDaPhat 1813 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ADiDaPhat 1813 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ADiDaPhat 1813 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ADiDaPhat 1813 0
  vs
  Anonymous 0 0