AGianh
  • Cờ tướng: Số trận: 14, Thắng: 5, Thua: 5, Điểm: 1395
  • Cờ úp: Số trận: 13279, Thắng: 6819, Thua: 6440, Điểm: 1754

Các trận gần đây của AGianh