AGianh
  • Cờ tướng: Số trận: 14, Thắng: 5, Thua: 5, Điểm: 1395
  • Cờ úp: Số trận: 14229, Thắng: 7309, Thua: 6899, Điểm: 1768

Các trận gần đây của AGianh