ahihidonogoc
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1385
  • Cờ úp: Số trận: 2416, Thắng: 1265, Thua: 1147, Điểm: 1592

Các trận gần đây của ahihidonogoc