anbaobao
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1413
  • Cờ úp: Số trận: 543, Thắng: 292, Thua: 247, Điểm: 1695

Các trận gần đây của anbaobao