Anhdaokientuong
  • Cờ tướng: Số trận: 250, Thắng: 93, Thua: 156, Điểm: 1090
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Anhdaokientuong