Anhdaokientuong
  • Cờ tướng: Số trận: 101, Thắng: 41, Thua: 59, Điểm: 1189
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Anhdaokientuong