anhxuan70
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 2, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 12720, Thắng: 6474, Thua: 6236, Điểm: 1454

Các trận gần đây của anhxuan70