anhxuan70
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 2, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 3136, Thắng: 1596, Thua: 1536, Điểm: 1466

Các trận gần đây của anhxuan70