Anna123
  • Cờ tướng: Số trận: 224, Thắng: 76, Thua: 136, Điểm: 1336
  • Cờ úp: Số trận: 1287, Thắng: 498, Thua: 786, Điểm: 1474

Các trận gần đây của Anna123

  • Cờ tướng - 7/9/2023
    Anna123 1367 -13
    vs
    Diho 1437 +13