Anna123
 • Cờ tướng: Số trận: 191, Thắng: 62, Thua: 117, Điểm: 1396
 • Cờ úp: Số trận: 1234, Thắng: 476, Thua: 755, Điểm: 1529

Các trận gần đây của Anna123

 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  Anna123 1386 +10
  vs
  Caoly2 1255 -10
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Boty 2745 0
  vs
  Anna123 1409 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Anna123 1423 -14
  vs
  Canxi 1468 +14
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Lini 1528 +12
  vs
  Anna123 1435 -12
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Lini 2610 0
  vs
  Anna123 1498 0