anpha2019
  • Cờ úp: Số trận: 587, Thắng: 263, Thua: 323, Điểm: 1418
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của anpha2019