AnSiChoiCo
  • Cờ tướng: Số trận: 177, Thắng: 107, Thua: 67, Điểm: 1772
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của AnSiChoiCo