atraipbinh
 • Cờ tướng: Số trận: 147, Thắng: 109, Thua: 34, Điểm: 1612
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của atraipbinh

 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  atraipbinh 1612 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  atraipbinh 1612 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  atraipbinh 1612 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  atraipbinh 1641 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  atraipbinh 1641 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  atraipbinh 1641 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  atraipbinh 1641 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  atraipbinh 1641 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  atraipbinh 1641 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  atraipbinh 1641 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  atraipbinh 1641 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  atraipbinh 1632 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  atraipbinh 1632 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  atraipbinh 1632 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  atraipbinh 1632 0
  vs
  Anonymous 0 0