atraipbinh
 • Cờ tướng: Số trận: 581, Thắng: 415, Thua: 153, Điểm: 1731
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của atraipbinh

 • Cờ tướng - hôm qua
  atraipbinh 1731 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  atraipbinh 1731 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  atraipbinh 1716 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  atraipbinh 1716 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  atraipbinh 1716 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  atraipbinh 1723 0
  vs
  Anonymous 0 0