Avuong
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 2, Thua: 0, Điểm: 1434
  • Cờ úp: Số trận: 4343, Thắng: 2124, Thua: 2207, Điểm: 1707

Các trận gần đây của Avuong