B29688333
 • Cờ tướng: Số trận: 424, Thắng: 183, Thua: 241, Điểm: 1287
 • Cờ úp: Số trận: 132, Thắng: 61, Thua: 71, Điểm: 1223

Các trận gần đây của B29688333

 • Cờ úp - 7/3/2024
  B29688333 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 7/3/2024
  B29688333 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 7/3/2024
  B29688333 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 7/3/2024
  B29688333 1255 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/3/2024
  B29688333 1287 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/3/2024
  B29688333 1287 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/3/2024
  B29688333 1287 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/3/2024
  B29688333 1291 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/3/2024
  B29688333 1291 0
  vs
  Anonymous 0 0