B59017832
 • Cờ tướng: Số trận: 269, Thắng: 117, Thua: 152, Điểm: 1311
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của B59017832

 • Cờ tướng - 13/4/2024
  B59017832 1317 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1328 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1328 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  B59017832 1340 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  B59017832 1327 0
 • Cờ tướng - 12/4/2024
  B59017832 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0