Bachoc999
  • Cờ úp: Số trận: 8762, Thắng: 5118, Thua: 3641, Điểm: 1974
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Bachoc999