Bachoc999
  • Cờ úp: Số trận: 7131, Thắng: 4194, Thua: 2935, Điểm: 1841
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Bachoc999