Bachoc999
  • Cờ úp: Số trận: 7939, Thắng: 4650, Thua: 3287, Điểm: 1978
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Bachoc999