Bacninh99
  • Cờ tướng: Số trận: 303, Thắng: 119, Thua: 176, Điểm: 1298
  • Cờ úp: Số trận: 571, Thắng: 200, Thua: 370, Điểm: 1468

Các trận gần đây của Bacninh99