BAT123456789
  • Cờ tướng: Số trận: 263, Thắng: 168, Thua: 81, Điểm: 1749
  • Cờ úp: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1369

Các trận gần đây của BAT123456789

  • Cờ tướng - 4 giờ trước
    BAT123456789 1749 0
    vs
    Anonymous 0 0