Benvn
 • Cờ úp: Số trận: 113, Thắng: 65, Thua: 48, Điểm: 1463
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Benvn

 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Benvn 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Benvn 1463 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Benvn 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Benvn 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Benvn 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 tuần trước
  Benvn 1467 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 28/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Benvn 1461 0
 • Cờ úp - 28/4/2024
  Benvn 1461 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 24/4/2024
  Benvn 1461 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/4/2024
  Benvn 1485 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/4/2024
  Benvn 1485 0
  vs
  Anonymous 0 0