Biahouse.20conghoa
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 1235, Thắng: 636, Thua: 596, Điểm: 1409

Các trận gần đây của Biahouse.20conghoa