Bibi1980
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1391
  • Cờ úp: Số trận: 336, Thắng: 208, Thua: 126, Điểm: 2108

Các trận gần đây của Bibi1980