Binhcotuongonline
  • Cờ tướng: Số trận: 2060, Thắng: 1097, Thua: 914, Điểm: 1364
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Binhcotuongonline