binhle1960
 • Cờ tướng: Số trận: 869, Thắng: 428, Thua: 431, Điểm: 1386
 • Cờ úp: Số trận: 4423, Thắng: 2150, Thua: 2269, Điểm: 1396

Các trận gần đây của binhle1960

 • Cờ úp - hôm qua
  binhle1960 1353 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  binhle1960 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  binhle1960 1338 0
 • Cờ úp - hôm qua
  binhle1960 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  binhle1960 1338 0
 • Cờ úp - hôm qua
  binhle1960 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  binhle1960 1338 0
 • Cờ úp - hôm qua
  binhle1960 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0