binht21
  • Cờ tướng: Số trận: 162, Thắng: 88, Thua: 67, Điểm: 1626
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400