binhtanpl09
  • Cờ tướng: Số trận: 32, Thắng: 22, Thua: 8, Điểm: 1643
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của binhtanpl09