BM16
 • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 1, Thua: 3, Điểm: 1386
 • Cờ úp: Số trận: 4829, Thắng: 1922, Thua: 2901, Điểm: 1264

Các trận gần đây của BM16

 • Cờ úp - 21/1/2024
  BM16 1264 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/1/2024
  BM16 1264 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/1/2024
  BM16 1264 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/1/2024
  BM16 1264 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  BM16 1247 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  BM16 1247 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/1/2024
  BM16 1247 0
  vs
  Anonymous 0 0