BM16
 • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 1, Thua: 3, Điểm: 1386
 • Cờ úp: Số trận: 4042, Thắng: 1598, Thua: 2438, Điểm: 1170

Các trận gần đây của BM16

 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Vanmui 1733 +1
  vs
  BM16 1171 -1
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  BM16 1171 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Vanmui 1725 +1
  vs
  BM16 1172 -1
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Vanmui 1724 +1
  vs
  BM16 1173 -1
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  BM16 1173 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  BM16 1173 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  BM16 1173 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  BM16 1186 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  BM16 1186 0
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  BM16 1186 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  BM16 1186 0
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  BM16 1186 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  BM16 1186 0
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  BM16 1186 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  BM16 1186 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  BM16 1200 -14
  vs
  Dung999 1262 +14
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  Dung999 1248 +14
  vs
  BM16 1214 -14
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  BM16 1228 -14
  vs
  Dung999 1234 +14