bn908

Các trận gần đây của bn908
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  bpbpbp 1598 +24
  vs
  bn908 1775 -24
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  bn908 1766 +9
  vs
  bpbpbp 1607 -9
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  bpbpbp 1617 -10
  vs
  bn908 1756 +10
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  bn908 1745 +11
  vs
  bpbpbp 1628 -11
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  bpbpbp 1640 -12
  vs
  bn908 1733 +12
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  bn908 1720 +13
  vs
  bpbpbp 1653 -13
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  bpbpbp 1667 -14
  vs
  bn908 1706 +14
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  bn908 1690 +16
  vs
  bpbpbp 1683 -16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  bpbpbp 1700 -17
  vs
  bn908 1673 +17
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  bn908 1689 -16
  vs
  bpbpbp 1684 +16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  bpbpbp 1666 +18
  vs
  bn908 1707 -18
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  bn908 1727 -20
  vs
  bpbpbp 1646 +20
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  bn908 1754 -17
  vs
  kien47 1734 +17