bn908
 • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1413
 • Cờ úp: Số trận: 8581, Thắng: 4759, Thua: 3789, Điểm: 1676

Các trận gần đây của bn908

 • Cờ úp - 21 giờ trước
  bn908 1693 -17
  vs
  benkute 1730 +17
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  benkute 1713 +17
  vs
  bn908 1710 -17
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  bn908 1695 +15
  vs
  benkute 1728 -15
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  benkute 1711 +17
  vs
  bn908 1712 -17
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  bn908 1697 +15
  vs
  benkute 1726 -15
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  benkute 1741 -15
  vs
  bn908 1682 +15
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  bn908 1699 -17
  vs
  benkute 1724 +17
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  benkute 1707 +17
  vs
  bn908 1716 -17
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  bn908 1733 -17
  vs
  benkute 1690 +17
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  benkute 1705 -15
  vs
  bn908 1718 +15
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  bn908 1735 -17
  vs
  benkute 1688 +17
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  benkute 1671 +17
  vs
  bn908 1752 -17
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  bn908 1769 -17
  vs
  benkute 1654 +17
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  benkute 1669 -15
  vs
  bn908 1754 +15
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  bn908 1739 +15
  vs
  benkute 1684 -15
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  benkute 1699 -15
  vs
  bn908 1724 +15