bobeo03022007
  • Cờ úp: Số trận: 473, Thắng: 227, Thua: 246, Điểm: 1398
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của bobeo03022007