bobeo03022007
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1415
  • Cờ úp: Số trận: 853, Thắng: 425, Thua: 428, Điểm: 1668

Các trận gần đây của bobeo03022007