bolia47
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1419
  • Cờ úp: Số trận: 360, Thắng: 219, Thua: 141, Điểm: 1870

Các trận gần đây của bolia47

  • Cờ úp - 5 giờ trước
    bolia47 1870 0
    vs
    Anonymous 0 0