bomkakaka
  • Cờ úp: Số trận: 431, Thắng: 272, Thua: 159, Điểm: 1615
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của bomkakaka