Bucaiconcacvioedu
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 503, Thắng: 203, Thua: 298, Điểm: 1449

Các trận gần đây của Bucaiconcacvioedu