BuiHuyVu1944
  • Cờ tướng: Số trận: 2106, Thắng: 928, Thua: 1154, Điểm: 1367
  • Cờ úp: Số trận: 705, Thắng: 317, Thua: 388, Điểm: 1335

Các trận gần đây của BuiHuyVu1944