BuiHuyVu1944
  • Cờ tướng: Số trận: 1230, Thắng: 537, Thua: 682, Điểm: 1363
  • Cờ úp: Số trận: 587, Thắng: 256, Thua: 331, Điểm: 1164

Các trận gần đây của BuiHuyVu1944