C99183566
  • Cờ úp: Số trận: 37, Thắng: 26, Thua: 11, Điểm: 1559
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của C99183566

  • Cờ úp - 5 ngày trước
    C99183566 1465 0
    vs
    Anonymous 0 0