ccr12345

Các trận gần đây của ccr12345
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  ccr12345 1314 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  ccr12345 1325 -11
  vs
  Silk 1427 +11
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Silk 1414 +13
  vs
  ccr12345 1338 -13
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  ccr12345 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  ccr12345 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Silk 1435 -21
  vs
  ccr12345 1313 +21
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  ccr12345 1305 0
  vs
  Anonymous 0 0