Challenger
  • Cờ tướng: Số trận: 118, Thắng: 102, Thua: 16, Điểm: 2340
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Challenger