chochutthoi
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 1, Thua: 6, Điểm: 1372
  • Cờ úp: Số trận: 2599, Thắng: 1464, Thua: 1133, Điểm: 1592

Các trận gần đây của chochutthoi