chochutthoi
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 1, Thua: 6, Điểm: 1372
  • Cờ úp: Số trận: 3008, Thắng: 1688, Thua: 1318, Điểm: 1467

Các trận gần đây của chochutthoi