CHOICHOVUI123456
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 1405, Thắng: 685, Thua: 719, Điểm: 1291

Các trận gần đây của CHOICHOVUI123456