choidonhat
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 0, Thua: 6, Điểm: 1392
  • Cờ úp: Số trận: 99250, Thắng: 54351, Thua: 44624, Điểm: 1753

Các trận gần đây của choidonhat