CHOIVUI68
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1397
  • Cờ úp: Số trận: 1211, Thắng: 547, Thua: 657, Điểm: 1650

Các trận gần đây của CHOIVUI68