Choivuithoicacban
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 4163, Thắng: 1805, Thua: 2353, Điểm: 1564

Các trận gần đây của Choivuithoicacban