ChuyenBayGiaiCuu
  • Cờ úp: Số trận: 2416, Thắng: 1036, Thua: 1378, Điểm: 1445
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ChuyenBayGiaiCuu