Cocdb
  • Cờ úp: Số trận: 1835, Thắng: 779, Thua: 1051, Điểm: 1455
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Cocdb