coma101
  • Cờ tướng: Số trận: 170, Thắng: 97, Thua: 69, Điểm: 1593
  • Cờ úp: Số trận: 3286, Thắng: 1734, Thua: 1550, Điểm: 1784

Các trận gần đây của coma101