Cotuong113
  • Cờ tướng: Số trận: 601, Thắng: 282, Thua: 308, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1383

Các trận gần đây của Cotuong113