Cotuonghanoi
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 4, Thua: 13, Điểm: 1300
  • Cờ úp: Số trận: 677, Thắng: 252, Thua: 424, Điểm: 1434

Các trận gần đây của Cotuonghanoi