coupkcr

Các trận gần đây của coupkcr
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Timor 1572 -17
  vs
  coupkcr 1560 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  coupkcr 1576 0
  vs
  Anonymous 0 0